Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzanie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzanie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy został sporządzony w związku ze zmianami wprowadzanymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).

Projekt rozporządzenia określa:

  1. nową wersję wzoru deklaracji Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) formularz szczegółowy AKC4/L(zał. nr 1);
  2. nową wersję wzoru deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) AKC-WG (zał. nr 2);
  3. nowy wzór deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego AKCKZ (zał. nr 3).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający załączniki do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345502/katalog/12778694#12778694
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.