Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy;

Przedmiotowy projekt wraz z załącznikami (szt. 15), uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309201/katalog/12495656#12495656
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 16 marca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl Informuję jednocześnie, że tak krótki okres konsultacji został narzucony przez Ministerstwo Finansów i wyznaczony jest w piśmie kierującym projekt do konsultacji, a datowanym na 12 marca 2018 roku.