Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych następujące akty:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;


Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikami (nr 1 – 17) dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311256/katalog/12506316#12506316
W załączeniu przesyłam również pismo kierujące projekt rozporządzenia do konsultacji