Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311959/katalog/12511006#12511006