Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych;

Uprzejmie informuję, że Minister Finansów skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych;


Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12333354/katalog/12684760#12684760
Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 15 maja 2020 roku do godz. 12.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl