Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii;

Uprzejmie informuję, że Minister Finansów skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii;


Przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o przekazywanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 21 maja 2020 roku do godz. 14.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Uprzejmie przepraszam, za tak krótki czas na opiniowanie, jest on podyktowany – zgodnie informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów – koniecznością jak najszybszego wejścia w życie tego rozporządzenia, żeby zapewnić podatnikom pewność co do ich obowiązków.