Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;

Uprzejmie informuję, że Minister Finansów skierował do konsultacji społecznych następujące dokumenty:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej;


Przedmiotowe rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz wzorem załącznika do wniosku, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępne jest pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12329302
Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 20 lutego 2020 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl