projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;

Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikami (nr 1 – 8) dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321278/katalog/12572526#12572526 .
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 12 marca 2019 roku do godz. 12.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl