Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321300/katalog/12573524#12573524

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 18 marca 2019 roku do godz. 12.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl