Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;

Uprzejmie informuję, że Minister Finansów skierował do konsultacji społecznych następujący dokument

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;


Przedmiotowe rozporządzenie wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępne jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327657/katalog/12644209#12644209
Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 26 marca 2020 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl