Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury przekazało do konsultacji społecznych: przekazany został:

  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kart do tachografów cyfrowych.

Projekt zakłada zmiany m.in. w zakresie:

1) wzorów kart do tachografów cyfrowych i ich opisów;
2) wzorów wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart oraz szczegółowych wymogów technicznych dotyczących załączników do wniosków;
3) wysokości opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty.

Projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321902

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w terminie do 12 czerwca 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl