Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311801/katalog/12509951#12509951
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 18 czerwca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl