Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych:

  • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych;

Przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12307958/katalog/12489662#12489662
Nadmieniam, iż projektowana nowelizacja dotyczy zmiany Rozdziału 6 przedmiotowego rozporządzenia: „Zagrożenie klimatyczne”.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 21 lutego 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl