Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych

  • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Projekt wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12289552/katalog/12377124#12377124

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 6 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź