Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321476
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 12 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Sorry, no attachments exist.