Projekt Rozporządzenia MPIT w sprawie upoważnienia instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego oraz instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych – Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie upoważnienia instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego oraz instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych.
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag do projektu w terminie do 16 sierpnia 2019 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl .