Projekt Rozporządzenia MPiT_w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Projekt rozporządzenia ma na celu:
1) dostosowanie treści przepisów rozporządzenia do obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) oraz
2) określenie nowego wzoru książki operatora, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag do projektu w terminie do 16 sierpnia 2019 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl .