Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Projektowana regulacja jest związane z koniecznością określenia obowiązku dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej związanego z zapobieganiem, rozprzestrzenianiu się COIVID-19. Obowiązkiem tym będzie zalecanie wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w związku ze zmianą ww. rozporządzenia dokonaną przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 1506) w § 3 dodano pkt 4a.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337862

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu konsultacji wynika z konieczności jak najszybszego wejścia w życie przepisów projektu rozporządzenia mających na celu zabezpieczenie życia i zdrowia obywateli. Data utworzenia: 04-09-2020 g.17:00