Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, który złożył dyspozycję wypłaty transferowej oraz jej wzoru;

Przedmiotowy projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 29 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl