projekt rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów;


Pismo kierujące do konsultacji oraz projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Ocena Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 25 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl