Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag do projektu w terminie do 7 sierpnia 2019 r. na adres szkop@pracodawcy.pl .