Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym.


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz pismem kierującym do konsultacji przesyłam w załączeniu.
Ministerstwo Energii wyznaczyło bardzo krótki termin konsultacji przypadający na najbliższy poniedziałek, 28 maja 2018 roku.
W związku z powyższym bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 25 maja 2018 roku (piątek) do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Państwa materiały posłużą do opracowania stanowiska Związku Pracodawców Polska Miedź w przedmiotowej sprawie, które zostanie przekazane Ministerstwu Energii oraz Pracodawcom RP (naszej organizacji parasolowej).