Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 29 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl