projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy;


Przedmiotowy projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 29 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl