Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

Ministerstwo Klimatu uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”. W załączeniu przekazujemy formularz do zgłaszania ew. uwag.

 

Powyższy projekt, wraz z załącznikami, umieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu w zakładce „Prawo” („Inne projekty”) https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/konsultacje-publiczne-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-aktualizacji-programu-wieloletniego-pod-nazwa-program-polskiej-energetyki-jadrowej/


Uwagi do projektu można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 r. na adres: sekretariat@pracodawcy.pl