Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0);

Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 maja 2020 roku projekt następującego aktu prawnego:

  • Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0);


Przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR przesyłam w załączeniu.
Projekt ten przewiduje również zmiany w zakresie prawa pracy.
Z uwagi na to, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie on już procedowany w Sejmie, bardzo proszę o przekazywanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 26 maja 2020 roku do godz. 12.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl