projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji społecznych

  • projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100/katalog/12569208#12569208
Projekt ten tworzy ramy prawne dla zapewnienia elektronicznej komunikacji, w tym pomiędzy biznesem a administracją, nakładając na przedsiębiorców m.in. obowiązek posiadania elektronicznej bądź kwalifikowanej skrzynki doręczeń.
W związku z powyższym prosimy o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego projektu w terminie do 27 lutego 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl