Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych;

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że przekazany do konsultacji publicznych został:

  • projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych;


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji, tabelą Zbieżności oraz Odwrócona Tabelą Zgodności przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu ustawy w terminie do 10 maja 2018 roku do godz. 14.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Nadmieniam, że tak krótki termin został narzucony przez projektodawcę. Jeśli nie będzie możliwe sformułowanie uwag do 10 maja, proszę o ich przekazanie w terminie późniejszym – będziemy wykorzystywać otrzymane materiały w dalszych etapach procesu legislacyjnego