projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku;

Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniami oraz Ocenami Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 21 marca 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.