projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw;


projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312418/katalog/12514832#12514832
Celem ustawy jest poprawa finansowej pozycji Inspekcji oraz zwiększenie skuteczności działań kontrolnych. Projekt przewiduje podwyższenie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców i likwidację obowiązku uprzedzenia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zmiany te uargumentowane są koniecznością skuteczniejszego zwalczania zjawiska tzw. szarej strefy w gospodarce odpadami. Jednocześnie w projekcie proponuje się zmianę zasad finansowania Inspekcji.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 25 czerwca 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Sorry, no attachments exist.