Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych następujące akty:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;


Projekt ustawy wraz uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310952/katalog/12504254#12504254
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do obu powyższych projektów w terminie do 15 maja 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Nadmieniam, że krótki termin zgłaszania uwag został narzucony przez projektodawcę.