Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji przesyłamy w załączeniu.

Projekt dostępny jest również pod adresem: http://komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ordynacja-podatkowa-oraz-niektorych-innych-ustaw-2

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 24 lutego 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl