Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw

projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1250-2015/$file/7-020-1250-2015.pdf

Według projektodawców celem proponowanych zmian jest stworzenie lepszych możliwości zastosowania prawnych narzędzi poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zmiany te mają wpisywać się w przedstawiony niedawno przez Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza, który dostępny jest pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/3432_projekty_dokumentow_i_strategii/24224_projekt_krajowego_programu_ochrony_powietrza.html

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 30 marca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź