projekt ustawy – Ordynacja Podatkowa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został projekt następującego aktu prawnego:

  • projekt ustawy – Ordynacja Podatkowa;

przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054 ) – termin przesyłania uwag – 24 sierpnia 2018 r.,
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 22 sierpnia 2018 roku na adres szkop@pracodawcy.pl

Sorry, no attachments exist.