Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych;

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazało do konsultacji społecznych niżej wymienione projekty aktów prawnych
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych;
Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354/katalog/12565380#12565380
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższych projektów w terminie do 8 lutego 2019 roku, na adres kuydowicz@pracodawcy.pl