projekt zmian w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2023

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazało do opiniowania:

  • projekt zmian w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2023;


Istotą projektowanych zmian jest dostosowanie zasad udzielania pomocy publicznej do obowiązującej od 2017 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Stosowne dokumenty przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o uważną analizę dokumentów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w terminie do 29 sierpnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl