projekt zmian „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020”;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt:

  • projekt zmian „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020”;


Przedmiotowy dokument przesyłam Państwu w załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 15 kwietnia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Sorry, no attachments exist.

Sorry, no attachments exist.