Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Projekt wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12269204/12275540/12275541/dokument149370.pdf

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 26 lutego 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl