Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem (od strony 24 tekstu projektu) oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850/katalog/12561908#12561908
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 24 stycznia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl