Przegląd przepisów UE dot. opakowań i odpadów opakowaniowych – “Mniej odpadów opakowaniowych”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (m.in Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych) .
Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 6 sierpnia 2020 r.

Komisja podda przeglądowi wymogi dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych w UE. Elementami tego przeglądu będą: poprawa projektów opakowań w celu wspierania ich ponownego wykorzystania i poddawania recyklingowi, zwiększenie zawartości nadającej się do recyklingu w opakowaniach, rozwiązanie problemu zbędnego pakowania, zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Review-of-the-requirements-for-packaging-and-feasibility-of-measures-to-prevent-packaging-waste
Źródło: Komisja Europejska