Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne w sprawie unijnych przepisów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 2018/2001/UE).

Ostateczny termin na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych (plany działania) to 21 września 2020 r. Wniosek dotyczący dyrektywy zostanie sformułowany w IV kwartale 2020 r., przyjęcie przez KE projektu nowelizacji dyrektywy jest planowane na I kwartał 2021 r.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu. Ocenione zostanie, w jaki sposób emisje gazów cieplarnianych w UE mogłyby zostać w sposób odpowiedzialny zmniejszone do 2030 r. o co najmniej 50-55 proc. W ramach tego przeglądu zbadane zostanie:

  • w jakim stopniu unijne przepisy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 2018/2001/UE) mogą przyczynić się do osiągnięcia ambitnych celów UE w dziedzinie klimatu
  • w jaki sposób można przyspieszyć przejście na bardziej zintegrowany system energetyczny, jak określono w strategiach dotyczących integracji systemów energetycznych i technologii wodorowych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001
Źródło: Komisja Europejska