Przestępstwa przeciwko środowisku – udoskonalenie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska poprzez prawo karne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących ochrony środowiska; przegląd Dyrektywy 2008/99/EC w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.
Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 3 maja 2021 r.

Dyrektywa w sprawie przestępstw przeciwko środowisku ma na celu ochronę środowiska poprzez prawo karne, odpowiednie sankcje i współpracę transgraniczną. Komisja niedawno oceniła dyrektywę i stwierdziła, że nie spełnia ona wyznaczonych celów.

W ramach inicjatywy przewiduje się przegląd głównie takich zagadnień, jak: zakres dyrektywy, rodzaje i poziomy sankcji, gromadzenie danych statystycznych, praktyczne egzekwowanie prawa.

Dyrektywa 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne jest głównym instrumentem UE służącym ochronie środowiska za pomocą prawa karnego. Komisja oceniła dyrektywę w latach 2019–2020, a wyniki tej oceny pokazują, że cele dyrektywy nie zostały w pełni osiągnięte. W ramach tych konsultacji Komisja zwraca się do zainteresowanych stron o opinie i doświadczenia na temat możliwych sposobów poprawy stosowania dyrektywy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Improving-environmental-protection-through-criminal-law/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska
Wstępna ocena skutków – Ares(2020)7247236