Przygotowany przez Inwestycji i Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Inwestycji i Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551/katalog/12583607#12583607
Projekt zakłada zmiany m.in. w zakresie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, definicji obiektów wymagających pozwolenia na budowę, zakresu sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz legalizacji budynków powstałych bez wymaganych zgód.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 6 maja 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl