Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC130);

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC130);


Przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12318000/12549058/12549059/dokument384517.pdf
Jest to kolejna wersja projektu, wstępne konsultacje odbyły się na przełomie 2018 i 2019 roku.
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 29 maja 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl