Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (RMUA45);

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazane zostały:

 

  • Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (RMUA45);


Przedmiotowy projekt wraz z załącznikiem, uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 4 czerwca 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl