Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej “Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej “Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania szczególnie niebezpiecznych czynności na placu budowy nie związanych z koordynacją”  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;


Przedmiotowy dokument wraz z formularzem konsultacji przesyłam w załączeniu.
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag, w odniesieniu do zagadnień zawartych we wniosku o włączenie niniejszej kwalifikacji do ZSK, a w szczególności opinii obejmującej:
– ocenę prawidłowości i adekwatności opisanych dla kwalifikacji efektów uczenia się i kryteriów weryfikacji ich osiągnięcia (w odniesieniu do zadań, które będą podejmować osoby posiadające tę kwalifikację),
– ocenę adekwatności wymagań dot. walidacji opisanych efektów uczenia się oraz wymagań wobec podmiotów, które będą przeprowadzać walidację.
Proszę o przekazywanie swoich uwag za pomocą formularza konsultacji – odnosząc się do wskazanych w nim zagadnień
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie na formularzu w terminie do 10 maja 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl