Przygotowany przez Radę Ministrów projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022;

Uprzejmie informuję, że do konsultacji społecznych przekazany został:

  • Przygotowany przez Radę Ministrów projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022;


Przedmiotowy projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 10 maja 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl