Radosław Żydok

Radosław Żydok

Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych

w KGHM Polska Miedź S.A. Członek Rady Związku Pracodawców Polska Miedź II kadencji.

Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych, niskoemisyjnych technologii do głównego ciągu produkcyjnego KGHM. Kluczowe obszary działalności departamentu to odejście od paliw kopalnych do alternatywnych (np. wodoru) w procesach metalurgicznych, wytwarzanie wodoru oraz wychwyt CO2 z instalacji hutniczych. W tych ramach Radosław Żydok zarządza kontaktami z podwykonawcami, jednostkami badawczymi, oddziałami produkcyjnymi oraz kieruje zespołem kierowników projektów.

Z wykształcenia informatyk i ekonomista. Wcześniej przez 3 lata kierował zespołem regulacyjnym w KGHM. W tym czasie kierował m.in. projektami: Polityka Klimatyczna KGHM, Szkoła Przywództwa KGHM „Przewodnicy”.

W przeszłości Koordynator Projektów a następnie Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Fundacji Republikańskiej, w której pozostaje ekspertem i autorem tekstów do kwartalnika „Rzeczy Wspólne”.

W latach 2007-2016 zatrudniony na Politechnice Warszawskiej jako informatyk, odpowiedzialny za utrzymanie laboratoriów i sieci oraz wsparcie projektów badawczych.