Raport BusinessEurope Reform Barometer 2020

Działania i reformy konieczne do wdrożenia po instrumentach nastawionych na likwidację skutków kryzysu COVID-19 (EU Recovery Plan – Plan odbudowy dla Europy), aby powrócić na droge wzrostu gospodarczego.
Barometr reform pokazuje, że UE musi poprawić swoją konkurencyjność, ponieważ pozostaje w tyle za innymi głównymi gospodarkami w wielu kluczowych obszarach. Raport uwzględnia w szczególności konkurencyjną pozycję Europy w trzech obszarach: „Dobrobyt, ludzie, planeta”:
Więcej informacji: https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-reform-barometer-2020-after-crisis-response-reforms-will-be-needed
Źródło: BusinessEurope