Raport CEEP Q2 2020: Integracja systemu energetycznego i rola wodoru

Publikacja: CEEP report Q2 2020 Energy System Integration and the role of hydrogen

Druga edycja raportu CEEP 2020 koncentruje się na kwestiach integracji systemu energetycznego i roli wodoru w gospodarce. Tematy te zyskały ostatnio na znaczeniu w debatach brukselskich oraz w państwach członkowskich. Szczególnego znaczenia nabiera kształtowanie przyszłych systemów energetycznych dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Państwa Europy Środkowej rozważają również wykorzystanie wodoru w energetyce, transporcie i przemyśle. Raport zawiera wybrane podejścia teoretyczne, a także praktyczne przykłady z krajów Europy Środkowej.

Eksperci fundacji REKK z Węgier wyjaśniają, czym są technologie typu power-to-gas, jaki jest ich koszt oraz rola w przyszłym systemie. Zaletą technologii P2G jest możliwość magazynowania niskoemisyjnej odnawialnej energii elektrycznej w postaci wodoru (P2H) lub syntetycznego metanu (P2M).
Jak umieścić zielony wodór w systemie elektroenergetycznym? PSE S.A. i Grupa Lotos prowadzą projekt badawczy, który pozwoli zdobyć doświadczenie w stosowaniu technologii P2H i zbadać jej wpływ na krajowy system elektroenergetyczny.
Przyszły miks energetyczny będzie zdominowany przez źródła odnawialne (OZE) o zerowych kosztach produkcji – farmy wiatrowe i fotowoltaikę. Energetyka wchodzi w fazę głębokich przemian. Model scentralizowany, oparty na jednokierunkowym przepływie energii (od wytwórcy do odbiorcy) zastępowany jest modelem rozproszonym, w którym energia płynie w wielu kierunkach.

Integracja sektorów będzie polegać na ścisłym powiązaniu zelektryfikowanych sektorów ciepła i transportu z systemem energetycznym. Dzięki elastycznej współpracy i reagowaniu na pojawiające się nadwyżki w dostawach energii oraz na chwilowe jej braki następuje stabilizacja pracy całego systemu energetycznego. W uproszczeniu można powiedzieć, że wszyscy odbiorcy energii biorą udział w bilansowaniu systemu elektroenergetycznego. To jest podstawowa korzyść łączenia sektorów. Efektywne zintegrowanie różnych sektorów, w ramach jednego systemu energii, pozwoli na przezwyciężenie problemu, jakim jest zależność produkcji zmiennych OZE od warunków pogodowych.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Central Europe Energy Partners (CEEP), Forum Energii